Životinjski svet

Zašto kada jedan pas počne lajati, počnu lajati i ostalo psi u komšiluku?

Kada pas čuje lajanje drugih pasa oko sebe, u njemu se bude uspomene na čopor, u kome je nekada živeo. Pas lajanjem “prijavljuje”  promenu u svojoj okolini i svi psi u blizini počinju lajati, bez obzira što je kod njih sve mirno. To je odraz njihove uzajamne brige i pomoći, iako bi se u međusobnom susretu sigurno potukli.