Silky Shark (Carcharhinus falciformis). Red Sea. Egypt
Životinjski svet

Kako se ajkule utopljavaju?

Kao i sve ribe, ajkule su hladnokrvne životinje što znači da ne podešavaju temperaturu svog tela. Međutim, ustanovljeno je da određena podvrsta morskih pasa, među koje spada i velika bela ajkula ljudožder, ipak stvara određenu toplotu svojim crvenim mišićnim vlaknima.

Za razliku od većine riba kod kojih su crveni mišići blizu krljušti, ova podvrsta ajkula ima crvena vlakna duž kičme, što je toplotno izoluje od hladne morske vode. Ova prilagođenost, ajkulama omogućava da održe unutrašnju  temperaturu od 20-30 stepeni Celzijusa, što je znatno više od 8 stepeni koliko iznosi temperatura vode.