Životinjski svet

Kako dabar koristi svoj rep?

Prema narodnom verovanju rep je dabrovima glavna neimarska alatka: na njemu nose blato, njime nabacuju materijal i poravnavaju zidove. Ipak, niko nije video nijednog dabra kako repom gradi svoje sklonište pod vodom. Za to mu služe šape, dok rep ima druge namene.

Kada se dabar nađe u opasnosti, on svojim širokim lopatastim repom bez krzna snažno udara po vodi što odjekuje kao praštanje puške. Tako tera napasnike, ali i upozorava druge dabrove na opasnost. Rep koristi i kao podupirač, dok sedeći na zadnjim šapama glođe koru drveta ili se gega uspravljen na zadnje noge.